"ให้เราดีเสียก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

"ให้เราดีเสียก่อน"

" .. อยากจะด่าใครคนใดคนหนึ่ง "ก็ให้ด่าตัวเองก่อน แต่งตัวเองให้ดีเสียก่อน จึงพูดจึงทำ ถึงจะพูดแรงไปหน่อยก็ได้" จะพูดหนักหน่อยก็ไม่เป็นไร "แต่ให้รู้จักเสียก่อน ให้ดูเราเสียก่อน ให้เราดีเสียก่อน" ให้เรารู้เสียก่อน สอนเราเสียก่อน .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

142


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย