"ทุกข์เพราะอารมณ์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ต.ค. 2561


 "ทุกข์เพราะอารมณ์"

" .. "โลกมันร้อนเพราะกิเลสนั่นละ" กิเลสออกจากใจหมดแล้วไม่มี มีก็มีแต่ธาตุขันธ์ เจ็บหัวปวดศีรษะอะไรเหล่านี้มันก็เป็นอยู่นอก ๆ ไม่เข้าถึงใจ "ทุกข์ก็เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์"

ใจไม่ทุกข์มันก็สบายคนเรา "ถ้าใจเป็นทุกข์ ไม่เจ็บไม่ไข้ก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์ด้วยเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ" เอาละทีนี้จะให้พร .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

15 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4899 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย