ความงามกับความไม่งาม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

 ภัสรามณี    27 พ.ค. 2561

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯพระพุทธเจ้าตรัสความสวยความงามไว้ ไม่ใช่ตรัสแต่ว่าความไม่สวยไม่งาม พระพุทธเจ้ายังตรัสความสวยความงามไว้แสดง คือแสดงความสวย คนเราที่จะสวยงามได้จะต้องประกอบไปด้วย "อาทิกัลยาณัง" งามในเบื้องต้น คือ ศีล "มัชเฌกัลยาณัง" งามในท่ามกลาง คือ สมาธิ "ปะริโยสานะกัลยาณัง" งามในที่สุด คือ ปัญญา

"ศีล สมาธิ ปัญญา" ก็เป็นของไม่ยากที่เราจะทำขึ้นมากับตัวของเราได้ แต่การที่เราจะทำต่อไปให้เป็นการต่อเนื่องนี้มันก็ยากอยู่ แต่ถ้าผู้ใดทำได้ก็ถือว่าได้กำไรมาก เพราะว่าถ้าเราเอาชีวิตนี้ไปทำสำมะเลเทเมา ทำในทางที่ผิดศีล ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างสวยงามแค่ไหนก็ไม่งามแล้ว แม้ว่าจะเป็นนางงามหรือว่าเป็นคนที่มีความสวยงามอะไรต่างๆ แต่ถ้าผิดศีลไปแล้วก็ไม่งามแล้ว ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่งามแล้ว ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่งามแล้ว เพราะว่าถ้าไม่มีศีล เราก็เปรอะเปื้อน เราก็โกหกหลอกลวง ยักยอก ทุจริต อะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำสิ่งสกปรกให้ ถึงจะงามเท่าไรก็ไม่งามแล้ว

เมื่อเราละจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว เราก็มาที่วัด เราก็เริ่มจะที่เขาเรียกว่า อาทิกัลยาณัง งามในเบื้องต้น เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องประดับแล้ว คือ สิ่งต่างๆที่เรียกว่า "ธรรมะ" ที่เรามาปฏิบัติกันนี้เมื่อสวมใส่ลงมาแล้วนี่มันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าแสดงถึง "ความงามภายใน" "ความงามน้ำใจ" ที่เกิดขึ้นที่มา : ถอดความจาก ธรรมะฟ้าสาง๒๖/๐๑/๕๙ หัวข้อ “เราทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมเป็นของเรา”

DT018306

ภัสรามณี

27 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4943 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย