...วาสนา...

 ลูกโป่ง    22 ก.ค. 2554
 วาสนา 

  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 


กุศลวาสนา อกุศวาสนา อัพยากตวาสนา
อัธยาศัยของสัตว์ เป็นมาแล้วต่างๆ คือ ดี เลว และกลางๆ
วาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัย
คือ วาสนาที่ยิ่งกว่าตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม
บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้ว
แต่คบกับพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้
บางคนวาสนายังอ่อนแต่คบกับบัณฑิต
วาสนาก็เลื่อนขึ้นไปเป็นบัณฑิต
บางคนคบมิตรเป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ร้าย ไม่หายนะ ไม่เสื่อมทราม
วาสนาก็พอประมาณสถานกลาง
ฉะนั้นบุคคลพึงพยายามคบบัณฑิต
เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ


 ที่มา... http://www.baanjomyut.com/pratripidok/mon/08.html

_/l\_ _/l\_ _/l\_ 
   DT0329

ลูกโป่ง

22 ก.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย