"นักภาวนาอย่าหนีจากร่างกาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    30 เม.ย. 2563

.
 "นักภาวนาอย่าหนีจากร่างกาย"

" .. นักปฏิบัติภาวนาอย่าหนีจากร่างกายนะ "กายคตาสตินี้เป็นสำคัญมาก" เรือนอริยสัจ มีทั้งทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค "กิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันในกายนี้เป็นฐานสำคัญฐานหนึ่ง" ให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ แยก "อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา" ฟาดอสุภะอสุภังให้มันพังไปหมดทั้งเขาทั้งเรา ทั้งหญิงทั้งชาย สัตว์ทั่วโลกดินแดน เป็นสภาพอันเดียวกันนี้หมด

พิจารณาเรื่อง "อนิจจํ ทุกขํ อนตฺตา" อสุภะอสุภัง ที่มันติดภูเขาภูเราอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ก็คือติดเราติดเขานั่นแหละ ฟาดลงไปด้วยกฎแห่ง "อสุภะอสุภัง" ตีลงไป ๆ แยกธาตุแยกขันธ์ "ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก" แยกสัดแยกส่วนออกไปมันเป็นอะไร มันเป็นสัตว์ที่ตรงไหน บุคคลที่ตรงไหน เป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหน เป็นของสวยของงามที่ตรงไหน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3090&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

30 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5329 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย