เอาอย่างเต่า

 ลูกโป่ง  ที่บริเวณกุฏิของท่านธมมวิตกโก
มักจะมีชาวจีนเอาเครื่องไหว้แบบจีนไปไหว้เสมอ
โดยเขานับถือว่าเป็นเซียน
แต่ท่านบอกว่าเขาเห็นว่า กุฏิท่านเป็นศาลเจ้า
วันหนึ่งมีชาวจีนเอาธูปเทียนป้ายหนังสือจีน
และกระดองเต่าไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ข้างกุฏิของท่าน
เมื่อท่านกลับจากโบสถ์มาพบเข้า
ท่านได้ชี้ให้ดูและบอกว่า

ชาวจีนเขายกย่องเต่ามาก เพราะเต่าเป็นสัตว์ที่อดทน
แม้จะเดินช้าก็มั่นคงและไปถึงเสมอ
ถ้าจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างในการครองชีวิต
ก็ต้องอดทนและรอบคอบดำเนินชีวิตให้มั่นคง
ส่วนในแง่ธรรมะจะเอาเต่าเป็นตัวอย่าง
ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นตัวอย่าง
เพราะเต่ามีกระดองและอวัยวะที่พ้นจากกระดอง
คือ 4 ขา หัวและหาง รวมเป็น 6
เปรียบเหมือน ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจของคน

เมื่อเต่าพบอันตราย
จะหดอวัยวะทั้งหมดเข้ากระดอง จนกว่าจะปลอดภัย
ถ้าคนเราจะเอาตัวอย่างนี้มาประพฤติจะดีไม่น้อย
เช่นเมื่อประสาททั้ง 6 ดังที่กล่าวมากระทบกับอารมณ์ใด
ก็เอามาพิจารณา ด้วยความระมัดระวัง
เช่นเดียวกับเต่าหดอวัยวะเข้ากระดอง
ไม่วู่วามตัดสินใจทำอะไรไปโดยไม่ถูกไม่ควร

:: ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

5,519จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย