"สติเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    4 มี.ค. 2566

.
 "สติเป็นของสำคัญ"

" .. "สติเป็นของสำคัญมาก" อย่าให้พลั้งเผลอได้ทุกเวลายิ่งดี จะเป็น "เครื่องหนุนทั้งสมาธิและปัญญา" ให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็ว

"นักปฏิบัติผู้ใดพยายามรักษาสติไว้ได้ ผู้นั้นจะเป็นไปได้เร็วในธรรมทุกชั้น" แม้ความเคลื่อนไหวทุก ๆ อาการ "จงทำสติให้เป็นพี่เลี้ยงอยู่เสมอ จิตจะเหนืออำนาจไปไม่ได้" เพราะบ่อแห่งอำนาจวาสนาที่จะทำใจให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้ ขึ้นอยู่กับ "สติกับปัญญาเป็นของสำคัญ"

จงพยายาม "ทำสติธรรมดานี้ให้กลายเป็น มหาสติ" ขึ้นมา "และจงทำปัญญาธรรมดาให้กลายเป็น มหาปัญญา" ขึ้นมาที่ดวงใจของเรา "เมื่อสติมีกำลังจนเพียงพอแล้ว เราจะเดินปัญญาพิจารณา แม้กิเลสจะหนาแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูก ก็ต้องทะลุไปได้" โดยไม่ต้องสงสัย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

4 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย