ทำความคิดให้น้อยลง ทำสติให้มากขึ้น : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    2 ม.ค. 2559

 พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ


...

"ความอิสระ" คือ ความเป็นใหญ่
รูปใหญ่ สติใหญ่ จิตใหญ่

ลมเสมอหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องทำ "สติ" ให้เสมอไว้
ทำ "ความคิด" ให้น้อยลง ทำ"สติ" ให้มากขึ้น


ความคิด (ปรุงแต่ง) เกิดจาก "อวิชชา"
เมื่อดับความคิด อวิชชาก็ดับ
มีแต่ "วิชา" คือ "รู้"

ที่เขาว่า "ฌานตาบอด" นั้นก็ยังดี
เพราะดีกว่าไม่มีฌานเลย
และที่เขาว่าเป็น "ลูกไก่ในไข่" นั้น มันก็ดีอีก
เพราะลูกไก่ในไข่นั้น "อีเหยี่ยว" มันโฉบไปกินไม่ได้
ออกจากไข่นั่นแหละ...จะต้องเป็น "เหยื่อ" เขา

"ลม" เป็นผู้สร้างธาตุไฟ
"ไฟ" สร้างธาตุน้ำ
"น้ำ" สร้างธาตุดิน

...

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๒๔๙    DT017019

จำปาพร

2 ม.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  5360 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย