"รักษาใจเป็นหน้าที่ของเรา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    25 มิ.ย. 2564

.
 "รักษาใจเป็นหน้าที่ของเรา"

" .. การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ "คนอื่นทำให้ไม่ได้ ของใครของมันทั้งหมด ทำให้ตนเองโดยแท้" จะยากจะง่ายสักเท่าใดก็ควรทำ บางคนว่าเป็นฆราวาสทำไม่ได้ ท่าได้ ฆราวาสก็ทำได้

ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือ "ในสมัยนี้ก็ดี ผู้ที่เป็นฆราวาสได้สำเร็จ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี มีถมไป" ถึงในปัจจุบันนี้ ฆราวาสผู้ทำสมาธิก็มีมากมายเหลือหลาย นั่นเขายังทำได้ "ถ้าอุตสาหะวิริยะขยันหมั่นเพียร มีศรัทธาแก่กล้าทำภาวนาได้ทั้งนั้น" .. "

"วิธีภาวนา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

25 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5334 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย