"สติสำคัญที่สุด" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "สติสำคัญที่สุด"

" .. เกี่ยวกับใจ "ความคิดปรุงแต่งสำคัญอย่างยิ่ง" สำคัญที่สุดก็ว่าได้ แต่ที่สำคัญกว่าความคิดปรุงแต่งทั้งปวง ยังมีที่ถือได้ว่าเป็นความสำคัญที่สุด สำคัญกว่าความคิดปรุงแต่งก็ถูก "นั่นคือสติ สติสำคัญที่สุด"

"มีสติเพียงพอเสียอย่างเดียว ก็ย่อมจะสามารถควบคุมอะไร ๆ ในจิตใจตน" ของแต่ละคนให้ดีงามได้ "ขาดสติ เสียอย่างเดียว ก็คือขาดการควบคุมจิตใจให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องดีงาม"

น่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า "การขาดสติมาก ๆ จะมีความวุ่นวายในความคิดชีวิตจิตใจมากไปด้วย" จนถึงเป็นความคิดชีวิตจิตใจของคนบ้าก็ยังได้ ก็ยังมีให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอและมากมายไม่น้อย

"คำว่าคนเสียสติ เป็นคำที่รู้จักกันดีทั่วไปอยู่แล้ว" จึงน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนักว่า "สติมีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของเราท่านทุกคน" .. "

"แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๕๐"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

    

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย