"ธรรมของอุบาสกอุบาสิกา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    4 พ.ค. 2565

.
 "ธรรมของอุบาสกอุบาสิกา"

" .. พระองค์เจ้าก็ทรงแสดงไว้ เช่นอย่าง สมบัติของอุบาสก ๕ ประการ อย่างนี้แหละ

๑. ประกอบไปด้วยศรัทธา เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม
๒. มีศีลบริสุทธ
๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรม เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น
๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
๕. บ่าเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา

นี้ ผู้เป็นอุบาสก "ก็จะต้องตั้งอยู่ในคุณสมบัติของอุบาสก ๕ ประการนี้" และเว้นจากวิบัติ ๕ ซึ่งตรงกันข้ามกับสมบัตินั้น .. "

"ธรรมโอวาท ๕"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 DT014902

วิริยะ12

4 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4906 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย