"เห็นด้วยปัญญา" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญโญ)

"เห็นด้วยปัญญา"

" .. "การเห็นอสุภะไม่ใช่การเห็นในนิมิต การเห็นอสุภะที่จริง ต้องเห็นด้วย ปัญญา" การเห็นนิมิตในสมาธินั้น จะไม่เกิด ความเบื่อหน่าย แต่อย่างใด

"จะให้จิต มีความเบื่อหน่ายได้ก็ต้องมีปัญญา" พิจารณาให้รู้จริง "เมื่อจิตรู้จริง ตามปัญญาแล้ว ก็จิตนั่นเอง จะเกิดความเบื่อหน่าย" คลายกำหนัดยินดี

"จะเห็นนิมิต เป็นพระพุทธเจ้า เห็นเป็นพระพุทธรูป เห็นเป็นดวงแก้ว เห็นความสว่าง" นี้ก็เป็นผล เกิดขึ้นจากสมาธิ "ยังตกอยู่ในสังขาร ตกอยู่ใน ไตรลักษณ์ คือความไม่เที่ยง" ทั้งนั้น .."

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญโญDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3113 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย