"ผลของการแผ่เมตตา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    5 พ.ย. 2561

 "ผลของการแผ่เมตตา"

" .. เราแผ่เมตตาไปในผู้อื่นสัตว์อื่น "ผู้ที่ได้รับผลจากเมตตาเครื่องค้ำจุนก่อนผู้อื่นสัตว์อื่น คือตัวเราผู้แผ่เมตตานั้นเอง"

แม้ผู้อื่นสัตว์อื่นจะได้รับความค้ำจุนจากเมตตาของเรา "แต่ก็จะได้รับที่หลัง จะไม่ได้รับก่อนผู้แผ่เมตตาเป็นอันขาด" ฟังแล้วไม่น่าเป็นไปได้ "แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเช่นนี้" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

5 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5177 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย