"ความอยากไมเคยพอ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ความอยากไมเคยพอ"

" .. "ความโลภมันมิใช่อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ใจ" คือ ความอยาก "วัตถุมันจะมีมากสักเท่าไร ก็แต่ความอยากมันไม่พอ มันก็ไม่พออยู่ดีนั่นเอง" ท่านให้พิจารณาเมื่อกายกับใจอยู่ด้วยกันคือไม่ตาย ต้องหาไปกินไปใช้ไป เมื่อตายแล้วกายมันไม่รู้อะไรเลย สลายเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปหมด

"แต่ใจเป็นผู้รับภาระกรรมนั้นผู้เดียว" เมื่อดีก็รับภาระเป็นสุข ทำชั่วก็รับภาระไปเป็นทุกข์ ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติอยู่ตราบใด ต้องเสวยอย่างนี้ร่ำไป "พิจารณาอย่างนี้แล้ว ถึงไม่พ้นทุกข์ก็ค่อยเบาบางลงบ้าง" .. "

"สนทนาธรรม" เพิร์ธ ออสเตรเลีย
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 


• คนเรากำลังมีลักษณะเอาหัวลงเอาเท้าขึ้น บูชาวัตถุยิ่งกว่าจิตใจ

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• คนที่ไม่ประมาทนั้น ย่อมคอยสำรวจตรวจตราตัวเองว่าตนมีอะไรบกพร่อง

• ๒๓.ปางพระเกศธาตุ

• หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย