"ทำที่ละอย่าง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

 วิริยะ12  


 "ทำที่ละอย่าง"

" .. "ความดีก็ตาม ความชั่วก็ตาม" เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ทุกเวลา แต่จะทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ "ต้องทำทีละอย่าง" จึงต้องตัดสินใจเลือกว่าจะทำอย่างไหน

"จะทำความดีหรือทำความชั่ว" ถ้ามีใจอ่อนแอโลเลก็อาจ จะทำให้พ่ายแพ้แก่อำนาจของความชั่ว "ยอมให้ความชั่วมีอำนาจแย่งเวลาที่ควรทำความดีไปเสีย" ซึ่งจะเป็นการแสวงหาโทษภัยใส่ตัวอย่างไม่น่าทำ .. "

"แสงสองใจ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงพระวชิรญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
 

5,419

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย