"สูงที่สุดคือใจ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12  

.
 "สูงที่สุดคือใจ"

" .. การบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ "ไม่ได้เอาน้ำหยาดหรอก เอาน้ำใจนี่แหละ" น้ำใจนี่เป็นของลึกซึ้ง เยือกเย็นที่สุดคือใจ "สูงที่สุดคือใจ ต่ำที่สุดคือใจ" ร้อนหนาวคือใจ นั่นแหละ

"จะไปนรก ไปมนุษย์ ไปสวรรค์ พรหมโลก ก็เพราะใจ จะไปนิพพานพ้นโลกทุกข์สงสารก็เพราะใจ" อันนี้แหละข้อสำคัญนั่นแหละ ดีเลิศประเสริฐแท้ .. "

"ธรรมเพนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
 


• สำหรับผู้มุ่งมั่นดำเนินตามหนทางสู่ความหลุดพ้นจนถึงที่สุด

• วิธีเดินจงกรม นั่งสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

• "กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข

• 66(03/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย