"ผู้มีบุญสูงสุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    13 พ.ย. 2564

.
 "ผู้มีบุญสูงสุด"

" .. ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่ง "แต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา" คือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน "เป็นผู้มีบุญสูงสุด"

"พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุด" ไม่มีที่เปรียบได้ เพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะพาไปให้รู้จักพลังพิเศษ "คือความคิดที่สามารถทำลายความทุกข์ได้" ตั้งแต่ทุกข์น้อย จนถึงทุกข์ทั้งปวง จนถึงเป็นผู้ไกลทุกข์สิ้นเชิง ไม่มีเวลากลับมาให้เป็นทุกข์อีกเลย ตลอดไป

"ผู้มีพลังพิเศษพาหนีทุกข์ได้ พาดับทุกข์ได้ พาพ้นทุกข์ได้ คือผู้มีความคิดพิเศษ" และความคิดพิเศษนี้เกิดได้จากความรู้จักปฏิบัติพระพุทธศาสนาเท่านั้น

"พลังแห่งความคิดพิเศษ หรือความคิดพิเศษนั่นเอง" ที่เป็นผู้ช่วยยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะช่วยทุกคนที่รู้ค่าของความพิเศษ ที่ยอมรับยอมเชื่อว่า "ความคิดพิเศษนั้นมีอำนาจใหญ่ยิ่งจริง อาจพาให้พ้นทุกข์ได้จริง" ทั้งทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ จนถึงทุกข์สิ้นเชิง .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร DT014902

วิริยะ12

13 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย