"กายกับใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 พ.ย. 2557

 "กายกับใจ"

".. ตามปกติ ใจเป็นสิ่งละเอียดมาก ยากจะจับตัวจริงได้
ใจเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากร่างกายทุกส่วน

แม้อาศัยอยู่ด้วยกัน ก็มิได้เป็นอันเดียวกัน
ร่างกายที่ตั้งอยู่ได้ ย่อมขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้รับผิดชอบ

ถ้าใจออกจากร่างกายไปเมื่อใด
ร่างกายก็หมดความหมายทันที โลกเรียกว่าตาย

แต่ความรู้ คือใจนี้ ไม่ตายไปด้วยกับร่างกายที่สลายตัวไป .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

25 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย