"ภาวนา คือหัดทำให้รู้จักจิตใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    6 ก.ย. 2565

.
 "ภาวนา คือหัดทำให้รู้จักจิตใจ"

" .. "ภาวนา" คือหัดทำให้รู้จักว่า "ใจคืออะไร จิตคืออะไร" ถึงจะรู้ของจริง ที่จะทำให้ถึงของจริง "รู้ของจริงนี้เอาปัจจุบัน" อย่าไปคิดอะไรให้มากมาย "ให้ทำในปัจจุบัน" ความนึกความคิดอะไรต่าง ๆ

งานการภาระทั้งปวงทั้งหมดทอดทิ้งเสียก่อนเวลานี้ "ทำความสงบอบรมจิตให้อยู่กับลมหายใจ สติคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจถ่ายเดียว" ไม่ให้นึกคิดส่งส่ายปรารถนาโน่นนี่อะไรทั้งหมด "เอาเฉพาะคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจอันเดียว" .. "

"ปุจฉาวิสัชนาต่างประเทศ" สิงคโปร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) DT014902

วิริยะ12

6 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย