"ให้มีสติประจำใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    13 พ.ค. 2565

.
 "ให้มีสติประจำใจ"

" .. เวลาเราทำสมาธิ เราต้องตั้งใจว่าเวลานี้เราจะทำหน้าที่ของเรา "หน้าที่ของเรา คือจะกำหนดให้มีสติประจำใจ" ไม่ให้มันออกไปสู่อารมณ์ภายนอก ให้มีสติประจำใจอยู่ ไม่ให้ไปภายนอก เดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราจะภาวนา จะทำหน้าที่ของเรา "ไม่ต้องคิดการงานข้างนอก" เมื่อออกแล้วจะทำอะไรก็ทำไป

เวลาเราจะทำสมาธิ ทำความเพียรของเรา "ต้องตั้งสัจจะลง" ตั้งใจกำหนดอยู่ในสกนธ์กายนี้ "กำหนดสติให้รู้กับใจ เอาใจรู้กับใจ ให้จิตอยู่กับจิต" กำหนดจิตขึ้น ให้ทำให้มันพออาศัย ศรัทธา วิริยะ "เหตุทำให้มาก ๆ อันนี้แหละก้อนธรรม" พระพุทธเจ้าว่า ก้อนธรรมอันนี้แหละ ก้อนธรรมหมด .. "

"อนาลโยวาท" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
วัดถํ้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู    DT014902

วิริยะ12

13 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5401 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย