"พูดเป็นธรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    24 เม.ย. 2562

"พูดเป็นธรรม"

" .. "มิได้หมายความว่า พูดเรื่องธรรม" แต่หมายความว่า "พูดถูกต้อง มีเหตุผล ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อเกื้อกูล" .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯ   DT014902

วิริยะ12

24 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย