บุคคลผู้ประมาทไกลจากความหลุดพ้น : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    18 มี.ค. 2558


บางคนแม้พากเพียรอยู่จนว่าตลอดชีวิต
ก็ยังละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปไม่ได้
เพียงแต่เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไป
ในชาติต่อๆไปเท่านั้นเอง
ส่วนบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้ว
มันยิ่งห่างไกลต่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา
เพราะว่ากิเลสตัณหามันอยู่ในจิตใจ


คำ "บุคคลประมาท" หมายความว่า
อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะ ขาดการสำรวมจิต
ขาดความเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจ
ใจนี้เมื่อปราศจากสติสัมปชัญญะนี้แล้ว
มันมีเท่าแต่จะเหลวไหลไป
มีแต่ที่ทางจะคิดซ่านไป
ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากต่อมาก
ดังนั้นน่ะทุกคนจึงต้องตั้งความเพียร
เพ่งพินิจอยู่ในจิตใจเสมอๆ อย่าไปลืมจิตตัวเอง
เพราะลืมจิตตัวเองนี้แหละ
มันถึงทำให้หลงใหลไป หลงทางเดินนะ

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
DT017019

จำปาพร

18 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5173 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย