“แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ม.ค. 2558

 “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร”

" .. เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ความเสียเปรียบมนุษย์ เสียเปรียบตามโลกสมมุตินิยม กิเลสนิยมต่างหาก แต่ธรรมท่านไม่นิยม ความยอมเสียเปรียบ ท่านบอกว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” นี่เป็นสำคัญมาก นี่แหล่ะที่ว่า “แพ้เป็นพระ”

เอ้า ! ยอมเสียเปรียบเขาด้วยทางใจของเรา ด้วยความเมตตาด้วยความให้อภัยนี่ เป็นของมีคุณค่ามาก แล้วเราก็ได้เปรียบในตัวของเรา คือ "ชนะตัวของเรา ชนะความโกรธ ความเคียดแค้นของเรา ชนะความที่จะเอาเปรียบตอบรับเขา" ไปได้โดยลำดับลำดา

นี่สิ่งที่มีคุณค่า แต่ทีนี้กิเลสมันไม่ให้เรามองดูละซิ มันให้มองข้ามไป ๆ อันใดเป็นเรื่องของกิเลส กิเลสจะยกขึ้นเป็นเรื่องเด่น ความโกรธก็เด่น ความเอารัดเอาเปรียบเด่นไปหมด ขึ้นชื่อว่าสิ่งจะทำลายกันแล้วเด่นไปหมด คือเรื่องของกิเลส ให้พากันจำเอาไว้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22415 


• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• เคล็ดลับของความสำเร็จ

• บัวลอยเบญจรงค์

• การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม กิเลสเกิดตรงไหนนั่นแหละที่เราต้องปฏิบัติ

• 150(14/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย