"สติ แม่ของกุศล" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

"สติ แม่ของกุศล"

" .. เมื่อ "สติ" ของเราหนาแน่น ไม่ย่อหย่อน "สมาธิ" ของเราก็แข็งขึ้น ใจก็เที่ยง
"สติ" จึงเป็นตัวเหตุ เป็นตัวอุปการีที่อนุเคราะห์ ส่งเสริมให้ "สมาธิ" ของเราเจริญขึ้น

"สติ" จึงเปรียบเหมือนกับ พ่อแม่ของเรา "เราจะต้องเลี้ยงดูไว้เสมอ"
"สติ" นั้นท่านเรียกว่า "มาติกากุสลา แปลว่า แม่ของกุศล" .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโรDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  81 


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย