"โรค กับการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    4 ก.พ. 2558

 "โรค กับการภาวนา"

" .. การฝึกหัดภาวนานั้น เป็นหน้าที่ของเรา โรคก็เดินไปตามทางของเขา
เราก็เดินทางไปตามทางของเรา อย่าไปยุ่งกับเขา จนเกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาอีก
จนกลายเป็นโรคสองโรคไป

ทุกข์เขาไม่ฟังเสียง ทั้งคนโง่คนฉลาด ใครมีปัญญาก็ถือเอาประโยชน์จากเขาได้
ใครมัวโง่คนนั้นก็จมลงไป

พญามัจจุราช คือความตาย จะสามารถนำไปได้แต่กายเท่านั้น แต่ไม่สามารถนำใจ
ของเราไปได้ จงตั้งใจให้อาจหาญร่าเริงต่อความเพียรของตน

อย่าไปกังวลกับสิ่งใดและใคร ๆ ทั้งนั้น จะเป็นอารมณ์ทำให้เสียการ
นักปราชญ์ท่านชอบตายคนเดียว ไม่ชอบยุ่งกับใคร ๆ ทั้งนั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๒ กันยายน ๒๕๐๕    DT014902

วิริยะ12

4 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย