"ภาวนา ยอดของบารมี" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    16 ส.ค. 2561

 "ภาวนายอดของบารมี"

" .. "เรื่องการภาวนา เป็นยอดของบารมีทั้งหลาย" เป็นการเสริสร้างกำลังใจ กำลังปัญญาให้เข้มแข็ง สามารถสู้เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ได้

"เมื่อไม่รู้จักภาวนา ก็ปล่อยให้กิเลสเป็นเจ้านายผู้บงการการกระทำของตน" ตนก็เลยเป็นทาสของกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมไม่ดี สะท้อนเอาความทุกข์ยากมาสู่ตนเอง

"ทางพระจึงสอนให้มุ่งภาวนา ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงของตนเอง" จนถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ออกเสีย จึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ หมดทุกข์ยากโดยแท้จริง .."

"พุทธาจาโรปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

16 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4852 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย