"ยกแล้วหนัก" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    30 พ.ย. 2562

.
 "ยกแล้วหนัก"

" .. เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา ก็รู้จักว่ามันทุกข์ "ทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร" มันจะเห็นอะไรไหม "ถ้าเราเห็นตามธรรมดา มันก็ไม่ทุกข์" เช่นว่าเราอยู่อย่างนี้ เราก็สบาย

อีกวาระหนึ่ง "เราอยากได้กระโถนใบนี้" เรายกมันขึ้นมาต่างแล้ว ต่างกว่าแด่ ก่อนที่ยังไม่ได้ยกกระโถน ถ้าไปยกกระโถนขึ้นมา มีความรู้สึกว่ามันหนักเพิ่มขึ้นมา "มันมีเหตุ หนักมันจะเกิดเพราะอะไร" ถ้าไม่ใช่เพราะเราไปยกมัน

ถ้าเราไม่ยกมัน มันก็ไม่มีอะไร "ถ้าไม่ยกมันก็เบา" อะไรเป็นเหตผล ดูเท่านี้ก็รู้แล้ว ไม่ด้องไปเรียนที่ไหน "ถ้าเราไปยึดอะไร อันนั้นแหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด" ถ้าเราปล่อยมันก็ไม่มีทุกข์ .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
   DT014902

วิริยะ12

30 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5357 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย