การปฏิบัติธรรมที่ดี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 ลูกโป่ง   
การปฏิบัติธรรมที่ดี คือ การปฏิบัติตัวเหมือนนักเดินทาง คือ เข้าใจแผนที่ดี
มีทุนพร้อม ทางเดินชีวิตในโลกหน้า ไม่ต่างกับการเดินทางในโลกนี้
เราต้องอ่านแผนที่เป็น และมีเสบียง คือ บุญพร้อม  ธรรมโอวาท ท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลี(หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง อุดรธานี 
   

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย