"ชาติหน้าเลือกเกิดได้ เลือกให้ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    22 ต.ค. 2563


"ชาติหน้าเลือกเกิดได้ เลือกให้ดี"

" .. "กลัวความเกิดเถิด อย่ากลัวความตายเลย" เพียงหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายได้สบาย ๆ แล้ว "แต่สิ้นลมแล้วไปปรากฏขึ้นที่ไหนในสภาพอย่างไร นั่นสิควรกลัว ควรกลัวที่สุด" เพราะเมื่อถึงเวลานั้น จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

ที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้ ก็มิใช่หมายความถึงชาติหน้าเลือกเกิดใหม่ไม่ได้ ที่เกิดแล้วจริงที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้ "ก็เกิดแล้วจะไปเลือกอะไรได้อีก" เหมือนกินยาพิษเข้าไปตายแล้ว จะไปเลือกกินน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร

"แต่ชาติหน้าเลือกได้ทุกคนว่า ต้องการรเกิดเป็นอะไร" เกิดที่ไหน สวยงาม มั่งมี สูงส่ง หรือน่าเกลียดน่าชัง ลำบากยากจน ต่ำต้อยด้วยชาติตระกูล ฯลฯ เหล่านี้เลือกได้สำหรับการเกิดชาติต่อไป "จงตั้งใจเลือกให้ดีได้เป็นไปดังปรารถนาให้ได้เถิด" .. "

"แสงส่องใจ" อาสาฬบูชา ๒๕๔๗
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวขิรญาณสังวร
   DT014902

วิริยะ12

22 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5306 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย