เราต้องพึ่งตัวเอง : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร  


การปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานั้น
เราจะคิดพึ่งผู้อื่นนั้นไม่ค่อยจะได้มากมายนัก
ให้คิดพึ่งตัวเราเอง เราเองต้องทำบุญให้ทาน
เราเองต้องรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ให้บริสุทธิ์
เมื่อเราบวชเป็นเณรก็ศีลเณรให้บริสุทธิ์
เมื่อบวชเป็นผ้าขาวนางชีพราหมณีก็รักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์
ไม่ได้บวชก็ตาม รักษาศีล ๕ แม้เรามีศีล ๕ อยู่ในกาย วาจา จิตของเรา
ก็มีทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภัยในโลก ในวัฏสงสารได้
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ใจที่เราตั้งในขณะนี้ย่อมเป็นนิสัยปัจจัย
แม้เราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
   

5,366


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย