"กายเป็นที่ตั้งของอุปาทาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 ธ.ค. 2562

.
"กายเป็นที่ตั้งของอุปาทาน"

" .. การพิจารณา "ถ้าหนีจากกายแล้วเป็นผิดทั้งนั้น" กายนี้เป็นที่ตั้งของอุปาทาน "ละก็ละตรงนี้ ถือก็ถือตรงนี้" พิจารณากายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นชัดลงถึง "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" แล้วจิตมันรวมลงเป็นหนึ่ง นั้นแหละถูกหนทาง ..

.. "อย่าไปทิ้งกายเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของอุปาทาน" ถ้าทิ้งกายนี้เสียแล้วพิจารณาวิปัสนาจะไม่ชัด "เพราะวิปัสนาต้องมีรูปเป็นหลักจึงจะเป็นวิปัสนาได้" เมื่อมันเสื่อมพิจารณาไม่ได้แล้วควรตั้งใจพิจารณาใหม่

อย่าไปเอาสัญญาเดิมว่าเราเคยพิจารณามาแล้ว "ให้ตั้งใจลงในปัจจุบันเห็นเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็จะกลับคืนมาเห็นชัดตามเดิม" ถ้าเห็นชัดแล้วจะเพลิดเพลินอิ่มเอิบอยู่ด้วยการพิจารณานั้นต่อไป .. "

"ถามตอบต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

๒๐ มีนาคม ๒๕๒๐   DT014902

วิริยะ12

5 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5387 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย