บุญ

 DhammathaiTeam    28 ก.พ. 2560

"ถ้าเราทำสิ่งใด ด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง โดยปราศจากผลประโยชน์ของตนเอง ... จะเห็นว่าจิตใจของเราผ่องใสเบิกบาน นั่นแหละตัวบุญ"

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/56210/-blog-morart-mor-dhart-   


ที่มา : เพจ สมาเณร ปลูกปัญญาธรรม

DT0005

DhammathaiTeam

28 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย