"เมืองอ้อเมืองพอ" (หลวงปุ่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "เมืองอ้อเมืองพอ"

" .. หลวงปู่ฯ ได้เมตตาสอนศิษย์ต่อไปว่า "ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ดี ถ้าอยากรู้อยากเห็นมันต้องทำเอาเอง" พระธรรม ดวงธรรม แสงสว่างทางแห่งความสุข วิมุตติ วิโมกข์ มันมือยู่ในตัวเรา "ขอจงลงมือท่า อย่ามัวแต่อยากเฉย ๆ ไม่ประพฤติไม่ทำมัน" ก็เหมือนคนตาบอดหลงทาง

พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ มีอยู่ทุกเมื่อ "ใครกินผู้นั้นอิ่ม จะถามคนที่กินอาหารอิ่มว่ามันเป็นอย่างไร จะไปถามทำไม" อาหารคือ ธรรมโอสถมีแล้ว เมื่อกิน คือลงมือปฏิบัติก็ไม่ต้องถามดอก "ถ้ามันถึงเมืองอ้อ เมืองพอ แล้วมันจะออกปากอุทานว่า ... อ๋อ! เป็น อย่างนี้เอง" .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปุ่ขาว อนาลโย
 
   

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย