"ความดับนี่แหละคือนิพพาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ความดับนี่แหละคือนิพพาน"

" .. นิพพาน "คือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อน ท่านเรียกว่าสงบ" คือดับซึ่งวัฏสงสาร "วัฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น"

เมื่อถึงนิพพานแล้ว "ก็คือการเข้าไปดับซึ่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้น" เรียกว่า "การดับราคะ ดับโทสะ ดับโมหะ ก็ดับที่ใจของเรานั่นแหละ" คือใจถึงความสงบ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,428จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย