"โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 วิริยะ12   18 ก.ย. 2563

.
 "โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์"

" .. "มนุษย์ในโลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นกลาง กลางอะไร "กลางบุญ กลางบาป" กลางสุข กลางทุกข์ กลางมี กลางจน "กลางนรก กลางสวรรค์ กลางพรหมโลก กลางพระนิพพาน" เราทำเอาเองหมด อยู่ในเมืองมนุษย์หมด

พวกพระอินทร์ พระพรหม เทพบุตร เทพยดา "พวกเทพธิดาก็อยากลงมาทำบุญในมนุษย์" พวกนั้นไปถึงสวรรค์แล้ว ก็มีแต่เพลิดเพลินอยู่กับกาม ไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรดอก "เขาเป็นพระอินทร์ พระพรหม เป็นเทพธิดา เทพบุตร เขาก็มาสร้างเอาในเมืองมนุษย์เสียก่อน" สร้างเอานี่แหละ แล้วก็ไปเสวยบุญของตนอยากลงมาเมืองมนุษย์ มันครบ "ปฏิรูปเทสวาโส" ประเทศมนุษย์ประเทศอันสมบูรณ์

"พระอินทร์ก็อยากลงมารักษาอุโบสถในมนุษย์ พระยานาคก็ขึ้นมารักษาอุโบสถที่นี่" คือพระภูริทัต พญาครุฑก็มารักษาที่นี่ "เพราะมนุษย์เป็นชาติอันสมบูรณ์ด้วยพระรัตนตรัย" มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ "พระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็สร้างเอาที่นี่" สำเร็จเป็นพระสยัมภูสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มาสร้างที่นี่ สาวก สาวกบารมีก็สร้างที่นี่ "พระปัจเจกโพธิ์ก็มาสร้างที่นี่ ผู้ที่จะสร้างเอานรกเหมือนพระเทวทัตก็มาสร้างเอาที่นี้" .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

18 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4121 

  ความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "ชีวิตเป็นของน้อย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย