"การภาวนานี่สำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "การภาวนานี่สำคัญมาก"

" .. "การภาวนานี่สำคัญมากทีเดียว" อยู่ไหนก็ตามอะไรอดอยากขาดแคลนแต่การภาวนาให้สมบูรณ์อันนี้ถูกต้อง "อะไรก็เหลือเฟือ ๆ แต่การภาวนาแห้งผากใช้ไม่ได้เลย" การภาวนาสำคัญมากทีเดียว

นี่เคยฝึกหัดมาเต็มกำลังความสามารถถึงเรื่องการภาวนาก็ดีทุกอย่าง จึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟัง ไม่อ่อนแอนะ "ทำอะไรเอาจริงเอาจังมาก การภาวนาก็เอาจริงเอาจังทุกอย่าง" จนกระทั่งมาถึงจุดสุดท้ายนี้พอ พอหมดเลย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5924&CatID=2
   

5,377


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย