"เมื่อจิตวางอารมณ์" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "เมื่อจิตวางอารมณ์"

.. ถ้านั่งเหนื่อย ท่านก็พักผ่อน "นอนกำหนดจิตอยู่อย่างนั้น ในทุกอิริยาบท" ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ก็ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่า "เรากำลังนั่งที่จะดูจิตของเรา"

เราก็ตั้งสติดู เมื่อเราดูเห็นแล้ว "จิตนั้นเมื่อมันอยู่กับที่แล้ว มันวางอารมณ์ภายนอกได้แล้ว ก็จะเกิดปัญญา" คือความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นภายในใจของเราเอง .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย