"จิตเป็นวิมุติ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    19 ส.ค. 2566

.
 "จิตเป็นวิมุติ"

" .. เมื่อศีลเราบริสุทธิ์แล้ว "มันก็เกิดผลคือสมาธิ จิตของเราก็ตั้งมั่น" สมาธิบริสุทธิ์แล้ว มันก็เกิดผลคือปัญญา ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร "เมื่อปัญญาบริสุทธิ์แล้ว เกิดผลคือความวิมุติ" แปลว่า "ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย" หลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลาย "จิตก็เป็นวิมุติ" .. "

"ธรรมเทศนา" ๘ ก.ย. ๒๕๑๙
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร    DT014902

วิริยะ12

19 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย