บาปนั้นหนีไม่พ้น : หลวงปู่ขาว อนาลโย

 จำปาพร    12 มี.ค. 2558


จิตเมื่อมันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืม
ใครไม่ต้องการสักคน หมดทั้งนั้น
ความชั่ว บาปกรรม ให้คิดดู
แต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้ว
เขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าเขาตามถ้ำตามดง
เพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขา
อันนั้นก็ไม่พ้นดอก ..บาปน่ะ

ฉันใดก็ดี ครั้นทำลงแล้วทำบาปอกุศล จิตก็เป็นผู้จำเอา
ไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตก

...

พระอาจารย์ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล
ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
   DT017019

จำปาพร

12 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย