ธัมโอวาท โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     24 เม.ย. 2557

หรืออีกข้ออุปมาหนึ่ง พระองค์ได้อุปมา เหมือนเรือเดินสมุทร เรือเดินสมุทรที่มีเชือกมีเครื่องผูกไว้ หน้าฝนก็แช่อยู่ในน้ำ หน้าหนาว เขาก็ลากขึ้นบก เครื่องผูกเหล่านั้นก็จะโดนฝน โดนแดด โดนลม มันก็จะผุเปื่อย ผุกร่อน ไปอย่างง่ายดาย

อุปมาข้อนี้ฉันใด อุปมัยก็ฉันนั้น บุคคลที่หมั่นเจริญสติปัฏฐาน๔ อริยมรรคมีองค์แปด เป็นต้น เขาก็จะทำสังโยชน์เครื่องผูกเหล่านั้นให้เปื่อยให้ผุ ให้สิ้นไปอย่างง่ายดาย สังโยชน์เครื่องผูกทั้งหลาย อกุศลธรรม ก็จะเปื่อยผุไปได้ ถ้าเป็นผู้หมั่นเจริญภาวนา

มีอุปมาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอุปมาถึงว่า เหมือนช่าง นายช่างไม้ หรือว่าลูกมือของนายช่างไม้ เขาก็จะใช้มีด มือเขาจับด้ามมีด ในการฟัน ในการถาก ในการทำไม้อยู่ทุกวัน ปรากฏว่า รอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือ มันก็จะไปติดที่ด้ามมีด คือด้ามมีดมันจะสึก สึกไปตามรอยนิ้วมือที่จับ เป็นรอยนิ้วมือ ทำไปนานๆ แต่ว่านายช่างเหล่านั้นก็หารู้ไม่ว่า ก็ไม่ได้รู้หรอกว่า วันนี้มันสึกไปเท่าไหร่ ด้ามมีดมันสึกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เมื่อวานสึกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ วันก่อนก่อน สึกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้

ฉันใดก็ดี ผู้ที่กำลังเจริญภาวนาอบรมปฏิบัติอยู่ ตนเองก็ไม่รู้หรอกว่า จิตของเรามันชำระกิเลสไปวันนี้เท่าไหร่ เมื่อวานเท่าไหร่ วันก่อนก่อนเท่าไหร่ แต่เมื่อหลุดพ้นได้ บุคคลนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง ว่าจิตเราหลุดพ้น เหมือนนายช่างเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้ด้ามมีดมันสึกเท่าไหร่ เมื่อวานสึกเท่าไหร่ วันก่อนสึกเท่าไหร่ แต่เมื่อมันสึกแล้ว มันมีรอยนิ้วมือสึกแล้ว นายช่างเขาก็จะรู้ได้ว่า อ่อ นี่มันสึกแล้ว เหมือนผู้ปฏิบัติมาก หลุดพ้นก็จะมีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้น

ชี้ให้เห็นว่า การที่เราหมั่นเจริญภาวนาอยู่เสมอ มันเป็นการชำระอาสวกิเลส แต่เราไม่รู้ว่ามันชำระวันเท่าไหร่ อย่าคิดว่ามันไม่ได้ชำระ เพียงแต่ว่าเราได้พยายามเจริญ พยายามปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ ข้อสำคัญคือไม่ปฏิบัติ ความขี้เกียจ เกียจคร้านเข้ามา แล้วจะมาอยากหลุดพ้น ให้ต้องการหลุดพ้นเป็นไปไม่ได้

พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
แสดงพระธรรมเทศนา ณ งานวัดลอยฟ้า จิตตนคร
#สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
แผนที่วัด https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zLmddQ_ui-GQ.kOXh6Soe0ydI

รับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายการถ่ายทอดแพร่ภาพออกอากาศ(ทุกวัน) วิทยุออนไลน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เว็ปไซต์: http://www.watmaheyong.org/
Facebook: https://www.facebook.com/watmaheyong
เครดิตภาพ: ขออนุโมทนา และขอบคุณ Wich-cha Maha Tuk    


ที่มา : https://www.facebook.com/watmaheyong

DT015578

Ratchada

24 เม.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5384 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย