สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั้นคือความจำ สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นคือความคิด...

 Webmaster  

...สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั้นคือความจำ สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นคือความคิด...
ปัจจุบันขณะจึงเป็นที่รวมของอดีต ปัจจุบันและอนาคต
...

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

5,519


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย