"ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    21 พ.ย. 2562

.
 "ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุ"

" .. คนเราไม่อยากเห็นทุกข์ "ไม่อยากได้ทุกข์ ทุกข์ตรงนี้ก็หนีไปนั้น" นั่นแหละยิ่งเอาทุกข์ไว้ ไม่ได้ฆ่ามัน ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาดูมัน ทุกข์ตรงนี้ หนีไปตรงนั้น "ทุกข์ตรงนั้นหนีไปตรงนี้ หนีแต่ทางกายเรา"

ครั้นมันหลงอยู่เมื่อใด "จะไปตรงไหนมันก็ทุกข์" จะขึ้นเครื่องบินหนีไปมันก็ขึ้นไปด้วย แม้จะมุดลงไปในน้ำ มันก็มุดไปด้วย เพราะทุกข์มันอยู่กับเรา แต่เรามันหลงมันอยู่กับเรา จะไปหนี จะไปละมันที่ไหนได้

"คนเรานะทุกข์ที่นี้หนีไปที่นั้น ทุกข์ที่นั้นหนีมาทางนี้" ว่าเราหนีทุกข์มันก็ไม่ใช่ ทุกข์มันไปกับเรา เราไปกับทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ "ถ้าไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์" ที่ไหนมันจะดับได้ มันไม่มีหรอก .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 
   DT014902

วิริยะ12

21 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย