"ท่านสอนเหมือนกันหมด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ท่านสอนเหมือนกันหมด"

" .. พระพุทธเจ้าทุก ๆ "พระองค์สอนแบบเดียวกันตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย" ขอให้พากันฟังอย่างถึงใจ "แล้วให้ละชั่วทำดี ให้มีหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อความชั่วช้าลามก" ซึ่งเป็นภัยแก่ผู้ทำนั้นแล

ให้ระวังให้มาก "อย่าดีดอย่าดิ้นในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเอง" แล้วอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันไหว้พระสวดมนต์ย่อ ๆ ก็เอา "แล้วให้นั่งภาวนาระลึก พุทโธ ๆ ก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ บทใดก็ตามตามแต่จริตของเราชอบให้มาบริกรรม" มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรม "นี้เรียกว่าสร้างเรือนใจ สร้างหลักใจขึ้นที่ใจของเรา"

อันนี้แหละ "จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราในปัจจุบัน และภพชาติต่อไปโดยแท้ไม่สงสัย" อย่างอื่นพอชีวิตขาดสะบั้นลงไป สิ่งเหล่านั้นขาดไปพร้อม ๆ กันไม่มีความหมาย แต่บุญกับบาปนี้มีความหมายเต็มตัว "ใครสร้างบาป บาปก็ตามเผาคนนั้น ใครสร้างบุญ บุญจะหนุนคนนั้นให้พ้นภัยไปโดยลำดับ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1296&CatID=2
   

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย