"เราละเพื่อตัวของเราคนเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 ต.ค. 2562


 "เราละเพื่อตัวของเราคนเดียว"

- "มานะ" คือความแข็งกระด้าง
- "ทิฏฐิ" คือความดื้อรั้น ไม่ยอมคนอื่น

"ถ้ายอมก็กลัวจะเสียรัดเสียเปรียบ" อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะ มีโมหะอวิชชาอยู่ "ผู้ที่ละมานะทิฏฐิ โดยไม่เห็นว่าการละเช่นนั้น เป็นการน้อยหน้าต่ำตาหรือโง่เง่าเต่าตุ่นอะไร" ผู้นั้นมีความเห็นถูกต้องไม่หลง

"เพราะการละทิฏฐิมานะเราไม่ต้องอาศัยคนอื่น" ไม่มุ่งถึงคนอื่น เรามุ่งในตัวของเราเอง "มานะ อาสวะและกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตัวของเรา" มันทำให้เดือดร้อนวุ่นวาย "เราไม่ได้ละเพื่อคนอื่น เราละเพื่อตัวของเราคนเดียว" .. "

"เพียรละความชั่ว" วัดหินหมากเป้ง พ.ศ. ๒๕๑๕
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

10 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย