"ไม่รู้จักอิ่มพอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "ไม่รู้จักอิ่มพอ"

" .. การเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไร เพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่ม "นตฺถิ ตณฺหาสมา นที" อะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีละ ธรรมชาตินี้หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลย "สัตว์โลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอ ไม่มีความเบื่อหน่าย"

พอธรรมจับเข้าไป ๆ คัดค้านต้านทานเข้าไป ๆ แล้วเบื่อหน่าย "นิพฺพิทา ๆ เบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตาย" แล้วเสาะแสวงหาคุณงามความดี เสาะแสวงหาได้เท่าไรก็ตัดภพตัดชาติตัดวัฏวน

จำนวนของวัฏฏะเข้ามา กี่ภพกี่ชาติย่นเข้ามา ๆ "เรียกว่าย่นวัฏจิตย่นวัฏจักรเข้ามาภายในใจของเรานี่ด้วยภาคปฏิบัติ" จนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิง เพราะตัดภพตัดชาติอยู่ภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิง นี่ละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1022&CatID=3   

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย