"คติธรรมคำสอน" (หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    17 ก.พ. 2567

"คติธรรมคำสอน"

" .. พวกเราเป็นชาวพุทธ "อย่าไปคอยแต่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในสากลโลก ให้มาช่วยตนให้มีความสุข ความเจริญต่าง ๆ นานา อย่างนี้ไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ ที่จะช่วยบุคคลผู้ประมาท จะช่วยแต่บุคคลผู้ไม่ประมาท"

"ผู้สั่งสมบุญกุศล ผู้มีศีลธรรมอันดีงาม" แม้ว่าไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา "แล้วผู้นั้นอธิษฐานจิต ถึงบุญถึงคุณที่ตนบำเพ็ญมา" หากบุญคุณของตน ที่บำเพ็ญมามันมากพอ "ม้นก็จะไปดลจิตดลใจของเทวดาอินทร์พรหมให้ล่วงรู้ว่า" ..

โอ้ .. "คนมีบุญ ผู้นั้นกำลังประสบอุปสรรค ขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งเราจำเป็นต้องลงไปช่วย" ไม่ใช่เทวดาก็พญาอินทร์ ไม่ใช่ก็ท้าวมหาพรหมลงมาช่วย "มาช่วยแก้ไขอุปสรรคของผู้นั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี" ผู้นั้นก็ถึงซึ่งความสุข ความเจริญนี่ "การที่เทวดาอินทร์พรหมจะช่วยมนุษย์เราน่ะ มนุษย์เรา ต้องช่วยตนเองให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสั่งสมบุญให้มากซะก่อน" .. "

พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)   DT014902

วิริยะ12

17 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  160 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย