"ให้ควบคุมใจ สั่งสอนใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    3 ม.ค. 2565

.
 "ให้ควบคุมใจ สั่งสอนใจ"

" .. ผู้ที่จะเที่ยวเอาภพ เอาชาติ นับกัปป์ นับกัลป์ไม่ได้ ตั้งแต่โลกเป็นโลกมา "คือดวงจิตของเรานี่เอง" ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า ไม่เบื่อสักที ก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละ

เพราะเหตุนั้น "เราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดี" ให้ใจรู้เสีย ใจนี่แหละมันเป็นผู้หลง จนนับภพนับชาติไม่ได้ ภพน้อย ภพใหญ่ เที่ยวอยู่ในสังสารจักร์นี่ จึงให้เข้าใจเสียว่า "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ" ตัวกรรมแม่นใจ ดวงใจอันเดียว

"วิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม" แต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ ไม่เลิก "เรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจ แนะนำสั่งสอนใจ ทำใจของเราให้ผ่องแผ้ว" ว่าเอาย่อ ๆ นี่แหละ .. "

"ควบคุมใจ"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7430   DT014902

วิริยะ12

3 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย