"สติ รักษาสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    5 ก.พ. 2558

       "สติ รักษาสมาธิ"

" .. สิ่งที่รักษาสมาธิได้ คือสติ
สตินี้เป็นธรรม เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่ง

ซึ่งให้ธรรมอันอื่น ๆ ทั้งหลาย
เกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง

สตินี้ ก็คือชีวิต
ถ้าขาดสติเมื่อใด ก็เหมือนตาย .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท       DT014902

วิริยะ12

5 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4970 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย