"กฎธรรมดา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "กฎธรรมดา"

" .. กฎธรรมดามันมีอยู่ว่า "สิ่งใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น ก็ย่อมแปรปรวน ในท่ามกลาง แล้วก็แตกดับในที่สุด" นี้กฎธรรมดาของโลก สันนิวาสอันนี้ มันเป็นอยู่อย่างนี้

เพราะฉะนั้น "ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์ ๕ อันนี้" ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นตัวเป็นตน "เพราะการถือมั่นไว้เช่นนั้น มันเป็นทุกข์"

ทุกข์จริง ๆ เลย "เมื่อขันธ์ ๕ นี้มันวิบัติแปรปรวนไป จิตที่หวงขันธ์ ๕ อยู่นี้ มันก็เป็นทุกข์ละ เดือดร้อน ทั้งกลัวตายด้วย" ทั้งไม่อยากพลัดพรากจากรูปจากนามอันนี้Iปเลย .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• สครับผิวสวย Perfect Health Solution Herbal Body Scrub

• พญาแร้ง (คิชฌชาดก)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย