"สร้างหลักใจด้วยพุทโธ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 มี.ค. 2565

.
 "สร้างหลักใจด้วยพุทโธ"

" .. เดินไปไหนมาไหน "ขอให้ระลึกพุทโธ ๆ หรือธัมโม หรือสังโฆ" ด้วยความมีสติอยู่ที่ใจ นั้นเรียกว่าเราสร้างหลักใจไว้เป็นประจำ ๆ ก็เป็นความดีอันหนึ่ง "จิตได้รับธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จิตก็มีหลักยึด" จากนั้นการทำบุญให้ทานประเภทต่าง ๆ ก็เป็นส่วนกุศลบุญอันเดียวกันอย่างเดียวกัน "ไหลเข้าสู่ใจอย่างเดียวกัน จึงขอให้ใจมีหลักยึด"

เราไม่ได้ทำอะไร "ก็ให้ทำกับพุทโธ ไปไหนมาไหนระลึกพุทโธอยู่ในใจเสมอ การทำบุญก็เป็นการทำบุญ ให้ทานเป็นการให้ทาน" ระลึกพุทโธเป็นพุทโธซึ่งเป็นความดีด้วยกันและเป็นที่ยึดของใจด้วยกัน .. "

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1421&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

9 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5432 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย